ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สมาคมรองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
DATE : 9 กรกฎาคม - 12 กรกฎาคม 2562
   
 

การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : มิติใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต” 
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

วันที่จัดงาน 9-12 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน : ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
  Floor Plan  
 
 
 
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม การบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2562
DATE : 18 กันยายน - 21 กันยายน 2562
   
 

งานแสดงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

PACK PRINT INTERNATIONAL 2019 เป็นงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ เพื่อเป็นการรับรู้ และเพิ่มพูนความสามารถในด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ของไทย เป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ที่จะได้พบกับศักยภาพทางด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ


สถานที่จัดงาน : อาคารไบเทค, ประตูทางเข้าฮอล์ 100-101, บูธหมายเลข G01


เวลา : 10.30 - 18.00 น.

 
  Floor Plan