EdTex THAILAND’S EDUCATION TECHNOLOGY EXPO
DATE : 11 พฤษภาคม - 12 พฤษภาคม 2561
   
 

EdTex THAILAND'S EDUCATION TECHNOLOGY EXPO ครั้งที่ 2

วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2561 

เวลา 10.00 - 18.00 น.

สถานที่จัดงาน : Ballroom & Hall A  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 
  Floorplan