เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผู้ขาดแคลน
 
 

ลายท่านคิดว่า หลอดหมึกของเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล " ริโซ่ "เมื่อใช้แล้วก็หมดคุณค่า ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หลอดหมึกเปล่ามีค่ากว่าที่คิด เนื่องจากทางบริษัทฯ  ได้นำหลอดหมึกมารีไซเคิลใหม่  เพื่อทำเป็นเก้าอี้เอนกประสงค์บริจาคให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยเก้าอี้ 1 ตัว ใช้หลอดหมึกประมาณ 8 - 16 หลอด (แล้วแต่รูปแบบของเก้าอี้)  และในปัจจุบัน ริโซ่ได้นำหลอดหมึกเปล่ามาทำการรีไซเคิลเป็นกระถาง เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ ช่วยลดภาวะโลกร้อนในวันข้างหน้า

ดังนั้นหากหน่วยงานของท่านมีหลอดหมึกของริโซ่ที่ใช้แล้ว และมีความประสงค์จะร่วมรณรงค์เรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อมกับทางบริษัทฯ ท่านสามารถแจ้งมาที่บริษัทฯ   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของทางบริษัทฯ ไปรับหลอดหมึกได้ 

หากสถานศึกษาใดที่สนใจรับบริจาคเก้าอี้รีไซเคิลจากทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งความจำนงพร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดสำหรับการจัดส่ง เช่น ชื่อสถานศึกษา,ชื่อผู้ติดต่อ และที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านทางอีเมล์ mkt@riso.co.th   เพื่อที่ทางบริษัทจะได้จัดส่งให้อย่างถูกต้อง