เป็นหนึ่งใน 18 สาขาทั่วโลกของ
บริษัท ริโซ่ คากากุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิต เครื่องพิมพ์สีระบบอิงค์เจ็ท และ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ “ริโซ่”
ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลก

ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจเพื่อครอบคลุมพื้นที่
ในการให้บริการทั่วประเทศ จึงต้องการรับสมัครพนักงาน
เพิ่มเติมหลายอัตรา เพื่อปฎิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่
ในกรุงเทพฯ และสาขา ดังต่อไปนี้

เลขที่ 825 อาคารไพโรจน์กิจจา ชั้น 10 ถนนบางนา - ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
   
   
สาขาเชียงใหม่
สาขาพิษณุโลก
สาขาขอนแก่น
สาขานครราชสีมา
สาขาหาดใหญ่
 
 
 

พนักงานบริการเทคนิค


รายได้เฉลี่ย 15,000 – 25,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
         -  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่มีโรคประจำตัว
         -  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. สายช่างทุกสาขา(ยกเว้นก่อสร้าง)
         -  พ้นการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
         -  ชอบงานด้านการบริการ และสามารถขับรถยนต์ได้
         -  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือใกล้เคียงกับสาขาที่สนใจ
         -  มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 

พนักงานขาย
 
รายได้เฉลี่ย 20,000-50,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
         -  เพศชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่มีโรคประจำตัว
         -  มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่ต่ำกว่า 2 ปี
         -  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
         -  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด  หรือใกล้เคียงกับสาขาที่สนใจ

 
 
พนักงานบัญชี (กรุงเทพ)

รายได้เฉลี่ย 15,000 - 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
         - อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่มีโรคประจำตัว
         - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี