เป็นหนึ่งใน 18 สาขาทั่วโลกของ
บริษัท ริโซ่ คากากุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิต เครื่องพิมพ์สีระบบอิงค์เจ็ท และ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ “ริโซ่”
ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลก

ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจเพื่อครอบคลุมพื้นที่
ในการให้บริการทั่วประเทศ จึงต้องการรับสมัครพนักงาน
เพิ่มเติมหลายอัตรา เพื่อปฎิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และสาขา ดังต่อไปนี้

เลขที่ 825 อาคารไพโรจน์กิจจา ชั้น 10 ถนนบางนา - ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 
   
สาขาเชียงใหม่
สาขาพิษณุโลก
สาขาขอนแก่น
สาขานครราชสีมา
สาขาหาดใหญ่
 
 
  พนักงานบริการเทคนิค
 
 

รายได้เฉลี่ย 15,000 – 25,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
         -  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่มีโรคประจำตัว
         -  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. สายช่างทุกสาขา(ยกเว้นก่อสร้าง)
         -  พ้นการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
         -  ชอบงานด้านการบริการ และสามารถขับรถยนต์ได้
         -  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือใกล้เคียงกับสาขาที่สนใจ

  - มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 
  พนักงานขาย
 
 
รายได้เฉลี่ย 20,000-50,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
         - เพศชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่มีโรคประจำตัว
         - มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่ต่ำกว่า 2 ปี
         - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
         - มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด  หรือใกล้เคียงกับสาขาที่สนใจ
 
  พนักงานบัญชี ( กรุงเทพ )
 
 

รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
          - อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่มีโรคปรจำตัว
          - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี